Kiai Kanjeng - Manungso

manungso
aja ngumbar nafsu lan angkaro
anggonmu
urip ning ngalam ndonyo

para Malaikat
juru pati
Nglirak anglrik
sak kiwa lan tengen ira

anggone ngelrik
iku malaikat
krana arep njabut
sukma ya nyawan ira

anggone
njabut nyawa iku malaikat
ngenteni
dawuhe ingkang maha mulya

manungso
aja ngumbar nafsu lan angkaro

man on the land
don’t surrender to your greed and desire

anggonmu
urip ning ngalam ndonyo

on this short life
on this blind life of yours

man on the land
don’t surrender to your greed and desire

on this short life
on this blind life of yours

man on the land
don’t surrender to your greed and desire

on this short life
on this blind life of yours

when you believe
you have an angle

that stay by your side
there on
there on your sight

while you never know
the angle is…
the angle is…
an angle
ooo